POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

NOTA DE INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

1.1. CINE SUNTEM

Suntem Ewopharma România SRL, un membru al Grupului Ewopharma și în sensul legislației privind datele cu caracter personal (în special al prevederilor Regulamentului General privind Protecția Datelor - GDPR), suntem Operatorul datelor dumneavoastră cu caracter personal, așa cum este detaliat în continuare în această notificare.

Adresa noastră este Bulevardul Primăverii 19-21, scara B, etaj 1, sector 1, București. În calitate de Operator al Datelor dvs. cu caracter personal, cu excepția cazului în care ați fost informat altfel, Ewopharma România SRL va asigura protecția datelor dvs. Sediul central al Grupului Ewopharma se află în Schaffhausen, Elveția.

Datele noastre de contact sunt următoarele:

E-mail: office@ewopharma.ro

Telefon: 021.260.13.44

E-mail al RPD: dataprivacy@ewopharma.ro

1.2 DATELE PE CARE LE COLECTĂM ȘI LE UTILIZĂM

1.

Informații care provin direct de la dvs.

Colectăm datele cu caracter personal pe care alegeți să le furnizați, inclusiv pe acelea din cadrul formularelor de înscriere , candidaturilor depuse în cadrul companiei noastre, sondajele la care ați ales sa participați si atunci când solicitați informații legate de produsele și serviciile Ewopharma România SRL. Acestea pot include numele dvs., datele dvs. de contact (cum ar fi adresa și/sau adresa de e-mail și/sau numărul de telefon), detalii privind sănătatea, și informații financiare furnizate în cursul promoțiilor. De asemenea, profesioniștii din domeniul sănătății ar putea transmite informații despre specialitatea și afilierea acestora.

2.

Informații pe care le colectăm prin utilizarea Website-ului

Noi și subcontractanții noștri colectăm informații în mod automat atunci când dvs. ne utilizați website-ul, inclusiv tipul de navigator, sistemul de operare, paginile de web vizualizate, linkurile pe care s-a făcut clic, adresa de IP, durata vizitei și URL-ul de referință, care v-a adus pe website-ul nostru. Partenerii noștri, părți terțe pot utiliza aceste tehnologii pentru a colecta date despre activitățile dvs. online. Pentru mai multe informații, consultați secțiunile „Cookies” și „Website-urile terților”.

 

3.

Informații pe care le colectăm din alte surse

În mod ocazional, este posibil să consolidăm datele dvs. cu caracter personal prinasociereaacestora cu informații din surse externe, cum ar fi baze de date publice, rețele de socializare și alți terți. Aceasta ne permite să verificăm datele de contact sau datele financiare, să confirmăm calificarea profesionistului din domeniul sănătății, sau să vă cunoaștem interesele prin corelarea informațiilor demografice cu datele pe care le-ați furnizat

 

1.3 MOTIVUL PENTRU CARE VĂ COLECTĂM DATELE. BAZA LEGALĂ

Urmează o listă a scopurilor în care vă colectăm sau prelucrăm datele ca urmare a accesării și/sau utilizării de către dvs. a Website-ului.

1.

pentru a vă permite să utilizați Website-ul și pentru a vă îmbunătăți experiența pe Website;

2.

pentru a răspunde la solicitările dvs. de informații;

3.

pentru a îmbunătăți nivelul serviciilor noastre și conținutul comunicărilor

4.

pentru a vă oferi recomandări, informații utile, noutăți și actualizări privind produsele;

5.

pentru a vă informa cu privire la noile noastre produse și servicii sau pentru a vă obține punctul de vedere

6.

pentru a examina candidatura dvs. la un loc de muncă;

7.

pentru scopurile noastre administrative și pentru scopuri privind asigurarea calității;

8.

pentru alte scopuri detaliate prin intermediul unor Note de Informare specifice

 

Prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal ca urmare a accesării și/sau utilizării de către dvs. a Website-ului se bazează pe următoarea bază legală:

 • Atunci când colectăm sau prelucrăm datele dvs. cu caracter personal în scopurile stabilite mai sus la punctele 1, 3 și 7, avem un interes legitim de a vă oferi un conținut bun al Website-ului și prelucrăm datele dvs. cu caracter personal în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (f) din GDPR.
 • Colectăm sau prelucrăm datele dvs. cu caracter personal în scopurile stabilite mai sus la punctele 2 și 6, deoarece acest lucru este necesar pentru executarea unui contract cu dvs. sau pentru a face demersuri la cererea dvs. înainte de a încheia un contract și prelucrăm datele dvs. cu caracter personal în baza articolului 6 alineatul (1) litera (b) din GDPR.
 • Atunci când colectăm sau prelucrăm datele dvs. cu caracter personal în scopurile stabilite mai sus la punctul 2, este posibil să avem un interes legitim de a vă furniza informațiile solicitate.  În astfel de cazuri, prelucrăm datele dvs. cu caracter personal pe baza interesului nostru legitim de a răspunde la întrebările dvs., în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (f) din GDPR.
 • Atunci când colectăm sau prelucrăm datele dvs. cu caracter personal în scopurile stabilite mai sus la punctele 4 și 5, ne bazăm fie pe interesul nostru legitim de a vă furniza informații utile și, în general, de a vă ține la curent cu noile noastre produse, în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (f) din GDPR, fie pe consimțământul dvs. specific, în conformitate cu articolul 6 alineatul (1) litera (a) din GDPR, atunci când vă trimitem în mod proactiv comunicări prin mijloace electronice.

1.4 TRANSFERURI ȘI DIVULGĂRI TRANSFRONTALIERE

Există câteva situații în care EwopharmaRomânia SRL va trebui să vă transfere Datele cu caracter personal într-o țară din afara Spațiului Economic European. Unele țări din afara Spațiului Economic European sunt recunoscute de Comisia Europeană ca asigurând un nivel adecvat de date. Lista completă a acestor țări este disponibilă la commission.europa.eu/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_en. Pentru transferurile către țări din afara Spațiului Economic European care nu sunt considerate adecvate de către Comisia Europeană, vom pune în aplicare măsuri de protecție adecvate și corespunzătoare pentru a vă proteja datele cu caracter personal și pentru a ne asigura că transferul datelor dvs. cu caracter personal este în conformitate cu cerințele și obligațiile prevăzute în GDPR, cum ar fi clauzele contractuale standard adoptate de Comisia Europeană în conformitate cu articolul 46 din GDPR. Pentru a obține o copie a acestora, contactați-ne la adresa de e-mail dataprivacy@remove-this.ewopharma.ro.

În plus, în conformitate cu scopurile menționate mai sus, putem dezvălui date cu caracter personal următoarelor categorii de destinatari situați în interiorul sau în afara Spațiului Economic European:

Transferuri în interiorul grupului Ewopharma: Putem efectua transferuri între societățile grupului Ewopharma în cursul operațiunilor noastre de afaceri.

Furnizori de servicii:Putem efectua transferuri de date către furnizori de servicii terți care ne ajută să ne desfășurăm activitățile. Acești terți pot utiliza doar datele cu caracter personal necesare pentru a-și derula activitățile. Exemplele includ furnizorii de servicii IT, consultanți, furnizorii de servicii de recrutare și operatorii de salarizare.

Conform obligațiilor legale: De asemenea, putem dezvălui informații prevăzute de legislația privind farmacovigilența sau privind transparența  sau pentru a respecta un ordin al unei instanțe sau o cerere a unei autorități publice.

În mod agregat:De asemenea, putem dezvălui către terți date care nu sunt identificabile, în orice scop permis de legislația aplicabilă.

1.5 DREPTURILE DVS.

Sub rezerva limitărilor prevăzute de GDPR, aveți următoarele drepturi în ceea ce privește datele dumneavoastră cu caracter personal:

 • să solicitați acces la datele dvs. cu caracter personal, inclusiv să primiți o copie a datelor dvs. cu caracter personal;
 • să solicitați rectificarea datelor dvs. cu caracter personal;
 • să solicitați ștergerea datelor dvs. cu caracter personal;
 • să solicitați restricționarea prelucrării datelor dvs. cu caracter personal;
 • pentru a solicita primirea sau transmiterea către un alt operator, într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și care poate fi citit automat, a datelor cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat;
 • să vă opuneți prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal;
 • de a nu face obiectul unui proces decizional automatizat (inclusiv crearea de profiluri);
 • să vă retrageți consimțământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia; și
 • de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere a protecției datelor cu caracter personal. Puteți găsi detalii despre autoritatea locală de protecție a datelor aici: ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm. Pentru România, autoritatea de supraveghere a protecției datelor este Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, cu sediul în Bd. G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, România.

Pentru a vă exercita drepturile (cu excepția depunerii unei plângeri la autoritatea de supraveghere a protecției datelor), ne puteți contacta trimițând o solicitare la dataprivacy@remove-this.ewopharma.ro.  Vă rugăm să aveți în vedere următoarele aspecte:

Vă rugăm să luați în considerare faptul că unele dintre aceste drepturi se limitează la legea in vigoare privind protecția datelor și că avem dreptul să colectăm, să prelucrăm și să vă reținem Datele cu caracter personal pentru a ne îndeplini obligațiile legale (de exemplu: date cu privire la o reacție adversă la un medicament, date cu privire la transferurile de valoare către profesioniștii din domeniul sănătății). Vă putem solicita să ne oferiți informații suplimentare, necesare pentru a vă confirma identitatea, înainte de a vă îndeplini orice cerere.

1.6 PERIOADA DE RETENȚIE A DATELOR

Vom păstra datele dvs. cu caracter personal cât timp este necesar, în scopurile pentru care au fost obținute, astfel cum prevede această Notă de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal. Perioadele noastre de retenție a datelor se bazează pe (i) relația noastră continuă cu dvs. și pe utilizarea Website-ului; (ii) obligațiile legale; sau (iii) pe aspecte legate de poziția noastră juridică, precum punerea în aplicare a Termenilor de utilizare a Website-urilor (dacă este cazul), respectarea termenelor de prescripție sau gestionarea litigiilor sau a anchetelor de reglementare (iv) politicile noastre interne.

1.7 CONSECINȚELE NEFURNIZĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Ewopharma România SRL nu vă va solicita nicio dată cu caracter personal care nu este absolut necesară din punctul său de vedere. Prin urmare, dacă refuzați transmiterea lor, este posibil să nu putem interacționa cu dvs. Acest aspect va fi tratat de la caz la caz.

1.8 SECURITATEA

Luăm măsuri rezonabile pentru a proteja datele dvs. cu caracter personal, utilizând măsuri de securitate fizică și/sau electronică adecvate caracterului sensibil al datelor cu caracter personal.

Deși am adoptat măsuri de securitate, nu putem garanta securitatea tuturor informațiilor pe care le transmiteți prin e-mail sau pe internet. Transmiterea datelor cu caracter personal prin utilizarea acestor rețele se efectuează pe propriul dvs. risc, deoarece nicio transmitere pe Internet nu este sigură sau lipsită de erori în proporție de 100%. Trebuie să acordați o atenție specială atunci când decideți ce informații să ne trimiteți prin e-mail sau să publicați pe website-uri. 

1.9 WEBSITE-URI ALE PĂRȚILOR TERȚE

Puteți alege să accesați anumite website-uri și servicii terțe prin intermediul Website-ului nostru. Ewopharma nu este responsabilă pentru politicile privind confidențialitatea datelor sau practicile altor website-uri. Trebuie să examinați website-urile acestora pentru informații suplimentare cu privire la politica lor privind confidențialitatea datelor.

De exemplu, noi avem pagini de Facebook referitoare la unele dintre produsele noastre. Atunci când publicați informații pe Facebook, această operațiune va fi reglementată de politicile acesteia privind confidențialitatea datelor. De asemenea, rețeaua de socializare poate să partajeze informații cu noi și poate afișa detalii cu privire la vizita dvs. pe paginile acesteia. Vă puteți modifica setările privind confidențialitatea de pe Facebook.

1.10 MODULE COOKIE

Cookies sunt fișiere text mici, plasate pe computerul dvs. de website-urile pe care le vizitați. Acestea sunt utilizate pe scară largă pentru a asigura funcționarea website-urilor sau pentru a lucra mai eficient, precum și pentru a oferi informații proprietarilor site-ului. Utilizăm cookies pe site-ul nostru cu consimțământul dvs., cu excepția cookies esențiale, necesare pentru funcționalitatea de bază, astfel cum prevede legea în vigoare.

Cum schimb setările cookies?

Cele mai multe navigatoare web permit un anumit nivel de control al majorității cookies prin intermediul setărilor din navigator. Pentru mai multe informații despre cookies, inclusiv cu privire la modul de a vedea ce cookies au fost setate și la modul de a le gestiona și șterge, vizitați Despre Cookies.

De asemenea, Website-ul nostru utilizează Google Analytics. Pentru a renunța la urmărirea de către Google Analytics, căutați pur și simplu „Google Analytics Opt-Out Browser Add-on” și urmați instrucțiunile.

Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați Politica privind cookies de pe banner-ul Cookies.

1.11 ACTUALIZĂRI ALE NOTEI DE INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Notă: Această Notă de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal este supusă unei examinări periodice și poate fi actualizată după cum este necesar pentru a respecta legile în vigoare privind protecția datelor. Vă rugăm să consultați ultima versiune disponibilă pe site-ul nostru web (www.ewopharma.ro).