POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

CINE SUNTEM?

Suntem Ewopharma România SRL, cu sediul în Bulevardul Primăverii 19-21, Scara B, etaj 1, Sector 1, 011972, București, România ("Ewopharma" sau "noi"). Ewopharma va fi operatorul datelor dumneavoastră cu caracter personal, cu excepția cazului în care sunteți informat altfel.

Datele noastre de contact sunt info@remove-this.ewopharma.ro. Telefon: +40 21 260 13 44. 

Pentru a contacta Responsabilul Local de Protecția Datelor Ewopharma, puteți transmite un e-mail la adresa: gdpr@remove-this.ewopharma.ro

DATELE PRELUCRATE DE EWOPHARMA

În continuare, este prezentată o listă neexhaustivă a principalelor scopuri pentru care datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi prelucrate, în funcție de categoria de persoane vizate în care vă aflați.

Rețineți că accesul la datele cu caracter personal este gestionat și controlat în cadrul Ewopharma și în cadrul Grupului Ewopharma. Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi accesate numai de către angajații Grupului Ewopharma, care au un scop legitim pentru accesarea datelor dumneavoastră. De exemplu, datele cu caracter personal colectate în scop de farmacovigilență pot fi transferate către afiliații sau partenerii Ewopharma, care sunt Deținătorii Autorizațiilor de Punere pe Piață a produselor promovate de Ewopharma. De asemenea, datele pot fi accesate de către alți terți cu care colaborăm pentru buna desfașurare a activității noastre, cărora trebuie să le furnizăm aceste informații, conform reglementărilor legale și obligațiilor fiscale.

Informații specifice privind scopul, baza legală, perioada de stocare, transferurile de date, drepturile dvs. cu privire la protecția datelor și datele de contact pe care le puteți utiliza pentru a vă exercita drepturile cu privire la protecția datelor vor fi transmise prin intermediul unor notificări specifice de prelucrare, care vor fi disponibile în momentul colectării datelor sau care vă vor fi transmise de către angajatul relevant înainte de prelucrarea datelor.

Perioada de retenție a datelor cu caracter personal variază, iar Ewopharma va evalua cazurile în funcție de baza legală utilizată și de riscurile pe care le prezintă față de persoana vizată. Mai jos sunt prezentate câteva orientări generale. În orice caz, datele dumneavoastră cu caracter personal sunt păstrate numai atât timp cât este necesar, în conformitate cu legislația aplicabilă și criteriile stricte elaborate în cadrul Programului de Protecție a Datelor de Grup. Pentru informații specifice, vă rugăm să contactați gdpr@remove-this.ewopharma.ro.

Tipul de prelucrare & Scop

Tipul datelor cu caracter personal

Baza legală

Perioada de retenție

Contract încheiat cu Ewopharma

Adresa, nume, detalii de plată

Necesitate contractuală

Durata desfășurării contractului sau conform perioadei specificate în contract

Parteneri actuali/anteriori/viitori

Nume, adresă de desfașurare a activității profesionale, număr de telefon

Interes legitim

De obicei 3 ani

În cazul în care primiți o plată pentru prestarea de servicii/grant/sponsorizare, Ewopharma va reține unele date conform legislației aplicabile privind transparența, legislației privind obligațiile fiscale și conform politicilor interne de retenție a documentelor

Nume, adresă de desfășurare a activității profesionale,  specialitate, informații referitoare la plățile efectuate

Necesitate contractuală/Obligație legală

Conform contractului sau legislației locale

Studii de piață/Chestionare pentru consumatori

Nume, adresă, date personale cu privire la proiectul respectiv

Consimțământ

Până la finalizarea proiectului, cu excepția cazului în care se stabilesc alte termene

Date referitoare la sănătate atunci când urmați un tratament cu unul din produsele promovate de Ewopharma sau suferiți de o afecțiune de interes pentru Ewopharma. Acestea ar putea fi raportate către noi sub formă de reacție adversă

Nume, adresă, date referitoare la sănătate, reacția specifica la un produs

Obligație legală sau condițiiile (h) și (i) din Articolul 9 din Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016

10 ani de la retragerea autorizației de punere pe piață

Solicitări de informații generale transmise la adresa noastră de email sau a sediului nostru, ce necesită un raspuns din partea noastră

Nume, adresă de email, număr de telefon, detalii ale conversației

Interes legitim

2 ani

Aplicarea pentru un post vacant

Nume, email, adresă, CV, scrisoare de intenție

Consimțământ sau interes legitim

1 an, cu exceptia aplicărilor efectuate prin intermediul unei agenții de recrutare

Transferul datelor cu caracter personal în cadrul Grupului Ewopharma, necesar desfașurarii activităților generale

Detalii legate activitatea desfașurată sau ale detalii relevante, în funcție de specificul fiecărei situații

Interes legitim sau consimtământ

În funcție de specificul fiecărei situații, de obicei un an, cu excepția cazului în care este necesară o altă perioadă

Prestatatori de servicii de contabilitate

Detalii legate de activitățile desfășurate, unele informații specifice Departamentului Resurse Umane, precum contul bancar

Interes legitim, obligație legală și consimțământ

În conformitate cu contractul individual de munca/ contractul de prestări servicii, consimțământul sau legislația aplicabilă

Administratorul rețelei IT

Acces la toate datele salvate pe server  

Interes legitim

Perioada în care o informație este salvată pe server

Partener Medicina Muncii

Date legate de sănătate

Obligație legală

Conform legislației în vigoare

Societăți de Asigurare

Date ale angajaților, în funcție de fiecare situație

Interes legitim

Conform condițiilor prevăzute de asigurator și conform legislației în vigoare

Promovare prin transmiterea de informații științifice, medicale sau legate de domeniile conexe și invitații la evenimente organizate de Ewopharma sau de afiliații/colaboratorii săi

Nume, adresa profesională, telefon, adresa de email, alte date de contact în mediul virtual

Interes legitim în cazul vizitelor în persoană / transmiterii prin poștă

Consimțământ pentru transmitere prin canale de comunicare electronice

Pe durata cât avem o relație profesională cu dvs. în calitate de profesionist în domeniul sănătății, în cazul în care nu v-ați opus/nu v-ați retras consimțământul pentru primirea de astfel de comunicări

TRANSFERUL INTERNAȚIONAL AL DATELOR

Există mai multe cazuri în care va fi necesar ca Ewopharma să transfere datele dumneavoastră cu caracter personal în afara SEE.

În cazul în care este necesar, Ewopharma va transfera datele cu caracter personal numai unei țări care a primit o decizie privind caracterul adecvat al nivelului de protecție acordată de Comisia Europeană.

Aceasta înseamnă că dumneavoastră, în calitate de persoană vizată, vi se va oferi un standard similar de drepturi de protecție a datelor în țara beneficiară respectivă, așa cum se ofera în cadrul SEE. În cazul în care nu există o decizie privind caracterul adecvat, vom utiliza clauzele contractuale standard care au fost autorizate de Comisia Europeană sau alte măsuri de protecție autorizate de Comisia Europeană sau de delegatul acesteia la momentul respectiv. În caz contrar, datele dumneavoastră cu caracter personal nu vor fi transferate.

CE DATE DIVULGĂM?

Ewopharma nu va divulga datele dumneavoastră cu caracter personal decât în prezența unei baze legale pentru a efectua aceasta activitate. În cazul în care Ewopharma intenționează să divulge datele dvs. personale, vă va informa în momentul colectării acestora prin intermediul acestei note de informare, al formularului de consimțământ, al contractului sau al altor documente furnizate dumneavoastră. Datele cu caracter personal care au fost comunicate sediului nostru central din Elveția, în prezent, fac obiectul unei decizii privind caracterul adecvat și, prin urmare, acestea vor fi  protejate în mod corespunzător prin garanții adecvate.

Pentru toate celelalte situații, datele dumneavoastră cu caracter personal sunt stocate numai atât timp cât este necesar, în conformitate cu legislația aplicabilă și criteriile stricte elaborate în cadrul Programului de Protecție a Datelor de Grup. Pentru informații specifice, vă rugăm să contactați gdpr@remove-this.ewopharma.ro.

DREPTURILE DVS.

Aveti dreptul de a solicita accesul la datele dvs. cu caracter personal (inclusiv o copie a acestora) și după caz, de a solicita rectificarea lor.

Aveti dreptul de a solicita ca datele dvs. cu caracter personal să fie șterse din sistemul nostru. În cazul în care datele dvs. cu caracter personal sunt păstrate în baza consimțământului, vă puteți retrage consimțământul prin trimiterea un e-mail persoanei de contact din formularul de consimțământ.

Aveti dreptul de a solicita restricționarea prelucrării, portabilitatea datelor dvs. cu caracter personal sau de a vă opune prelucrării acestora în anumite cazuri. Acest aspect va fi evaluat de la caz la caz.

CONSECINȚELE NEFURNIZĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Ewopharma nu va solicita niciun fel de date cu caracter personal de la dvs. care, în opinia sa, nu sunt absolut necesare. Prin urmare, daca refuzați, este posibil să nu putem interacționa cu dvs. Acest aspect va fi tratat de la caz la caz.

VIZITATORII DE PE SITE-UL NOSTRU WEB

Atunci când o persoană vizitează https://www.ewopharma.ro/utilizăm un serviciu terț, Google Analytics, pentru a colecta informații standard despre jurnalul de internet și detalii privind tiparele comportamentale ale vizitatorilor. Pe lângă localizarea aproximativă (adresa de IP), informațiile colectate de Google Analytics sunt în cea mai mare parte date anonime despre trafic, precum informații despre browser, informații despre dispozitiv și limba. Nu colectăm informații suplimentare, precum vârsta, sexul, interesele sau detaliile dvs. bancare. Informațiile colectate sunt utilizate pentru a oferi o imagine de ansamblu a modului în care utilizatorii accesează și utilizează site-ul nostru web pentru a îmbunătăți serviciul nostru și experiența dumneavoastră. Acestea nu sunt utilizate în niciun scop suplimentar, cum ar fi realizarea profilului celor care ne accesează site-ul web.

Dacă ne contactați prin intermediul site-ului nostru web, vom utiliza aceste informații doar cu intenția de a răspunde la întrebările/reclamațiile dvs. sau la sugestiile trimise de dvs. După încheierea consultării cu dvs., datele dvs. cu caracter personal vor fi distruse.

SECURITATEA

Luăm măsuri rezonabile pentru a proteja datele dvs. cu caracter personal utilizând măsuri de securitate fizică și/sau electronică, adecvate caracterului sensibil al datelor cu caracter personal.

Deși am adoptat măsuri de securitate, nu putem garanta securitatea tuturor informațiilor pe care le transmiteți prin e-mail sau pe internet. Transmiterea datelor cu caracter personal utilizând astfel de rețele este realizată pe propriul risc, deoarece nicio transmisie pe internet nu este 100% sigură sau lipsită de erori. Trebuie sa aveți deosebită grijă când decideți ce informații ne trimiteți prin e-mail sau atunci când postați pe site-urile noastre web.

SITE-URI TERȚE PĂRTI

Puteți alege să accesați anumite site-uri web și servicii terțe prin intermediul site-ului nostru web. Ewopharma nu este responsabilă pentru politicile privind prelucrarea datelor cu caracter personal sau practicile altor site-uri web. Trebuie să examinați site-urile web ale acestora pentru informații suplimentare cu privire la politica lor de protecție a datelor.

Avem unele pagini de Facebook referitoare la unele dintre produsele promovate de Ewopharma. Când alegeți sa partajați informații pe Facebook, informațiile pe care le partajați sunt guvernate de politicile privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale Facebook. Site-ul de socializare poate de asemenea să partajeze informații cu noi și poate să posteze informații despre vizita dvs. pe adresele noastre de pe paginile Facebook. Puteți să modificați setările privind prelucrarea datelor din aplicația Facebook.

UTILIZAREA MODULELOR COOKIE DE CĂTRE EWOPHARMA

Pentru a citi mai multe despre cum sunt folosite modulele cookie pe acest website, vă rugăm să vizitați Politica privind modulele cookie.

PREFERINȚE PRIVIND MODULELE COOKIE

Pentru a schimba preferințele pirivind modulele cookie, vă rugăm apăsați aici.

DREPTUL LA DEPUNEREA UNEI RECLAMAȚII

În cazul în care considerați că drepturile dvs. nu au fost tratate în mod corect sau adecvat, aveți dreptul de a depune plângere la autoritatea competentă privind protecția datelor.

În România, aceasta este Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal: https://www.dataprotection.ro/?page=Plangeri_pagina_principala.